Protectia datelor

Protectia datelor cu caracter personal

Instiintare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016):

 

Noi MGT EDUCATIONAL SRL, J40/9030/1998, RO11005950, avand Sediu social: Bucuresti, Str.Biharia nr. 67-77, corp H, cam.11,etaj 2, Birouri & Service: Sos Oltenitei nr. 372, et.3, 077160 Popesti Leordeni, Ilfov, România:

 

Avem peste 20 de ani de la infiintare si suntem o societate cu capital privat integral autohton. Suntem distribuitori autorizati pentru Romania pentru peste 50 branduri recunoscute la nivel global.

 

Activitatea noastra principala este:

·         Distributia comerciala in Romania de echipamente si accesorii IT&C, solutii complete si complexe IT&C cat si servicii de sustinere postvanzare a acestora.

·         Activitati de marketing legate de introducerea si sustinerea pe piata a tuturor produselor din portofoliul nostru comercial.

Clienti nostri sunt:

·         persoane juridice - societati comerciale (retelele nationale de retail, magazine on-line, integratori,  revanzatori),

·         regii autonome,

·         administratie publica locala/centrala.

·         persoane fizice (consumatori) – in cazul particular in care acestia sunt furnizati de platforme de tip “marketplace” ale unor magazine on-line.

 

Furnizorii nostri sunt:

·         persoane juridice - societati comerciale din UE si din afara UE pentru produsele distribuite

·         persoane juridice romane – societati comerciale din Romania furnizoare de utilitati, servicii, produse

 

Definitii GDPR (Regulamentul nr. 679/2016):

 

a)            „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

b)            „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

c)            „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern.

d)            „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 

Datele persoanelor vizate sunt tratate de MGT Educational respectand principiile GDPR:

1.Legalitate, echitate și transparență

2.Limitarea scopului

3.Reducerea la minim a datelor

4.Corectitudine

5.Limitarea stocării

6.Integritate și confidențialitate

7.Responsabilitate

 

Datele cu caracter personal pe care le utilizam si protejam fata de incalcarea securitatii acestora :

MGT Educational are din punct de vedere al GDPR (Regulamentul nr. 679/2016), calitatea de operator al datelor cu caracter personal.

 

Nu colectam/procesam date personale cu elemente specific, cu caracter special sau cu regim special

 

Datele cu caracter personal colectate si procesate sunt minimale si se refera la persoane de contact sau care reprezinta partile aflate in contract cu scop comercial (produse sau servicii).

Procesarea datelor cu caracter personal de catre MGT Educational se face numai pe baza unui temei legal, activitatile noastre comerciale desfasurandu-se cu respectarea stricta a legislatiei fiscale si contabile in vigoare.  Aceste date sunt utilizate astfel:

·         Nume și prenume – pentru comunicari personalizate.

·         E-mail –pentru transmiterea comunicarilor comerciale si de marketing.

·         Numărul de telefon – pentru usurinta si rapiditatea comunicarii.

·         Adresa de domiciliu/sediu/de livrare *Drepturile persoanei vizate asupra datelor cu caracter personal

Dacă datele cu caracter personal pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita respectarea drepturilor persoanelor vizate asa cum prevede GDPR :

1.Dreptul de acces la date

2.Dreptul la rectificarea datelor

3.Dreptul la ștergerea datelor (și obligație proprie), inclusiv dreptul de a fi uitat

4.Dreptul la restricționarea prelucrării

5.Dreptul la portabilitatea datelor

6.Dreptul de a obiecta

7.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare

 

Pastrarea/Stocarea/Utilizarea datelor personale:

Se face in Romania in serverele proprii ale MGT Educational.

Politica de confidentialitate si protectie a datelor o puteti consulta aici.

 

Transmiterea datelor personale:

Datele dvs. vor fi comunicate numai Procesatorului  care operează livrarea newsletter-urilor noastre. Politica lor de confidențialitate poate fi consultată aici.

 

 

Responsabilul pentru protecția datelor

Vom stoca datele cu caracter personal (precizate mai sus) pentru întreaga durată a contractelor incheiate sau până când ne notificați că nu mai doriți să comunicati cu noi. După această perioadă, datele dvs. cu caracter personal vor fi ireversibil distruse. Vă rugăm să contactați Responsabilul pentru protecția datelor la gdpr@mgt.ro care va analiza solicitarea dvs. și va lucra cu dvs. pentru a soluționa problema.

În cazul în care veți continua să considerați că solictarea dvs. nu a fost solutionata corespunzător, în temeiul legii, puteți contacta Autoritatea din România pentru protecția datelor cu caracter personal la www.dataprotection.ro și să depuneți o plângere.